Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4