Truyện bách hợp là thể loại tình cảm giữa nữ và nữ.

Nữ tử tựa như hoa bách hợp”.

Bách hợp còn là loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc, hòa hợp và bên nhau cho đến hết cuộc đời, một phần vì tên gọi của loài hoa này. Hoa bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong trắng đức hạnh của người con gái.